Komora zemědělských poradců (KZP) je certifikovaný subjekt dle certifikačního schématu ADVIGREEN.

Komora zemědělských poradců se rozhodla vstoupit do certifikace z toho důvodu, aby byla schopna zajistit a trvale poskytovat komplexní službu, která bude naplňovat jak požadavky klienta, tak požadavky systémových dokumentů. Do certifikačního schématu ADVIGREEN se zapojili pouze někteří členové KZP a Českého spolku pro Agrolesnictví, který je také členem KZP. Seznam konkrétních poradců zapojených v systému ADVIGREEN naleznete v záložce “Seznam poradců” – Seznam poradců ADVIGREEN. V případě zájmu využití služeb poradců v systému ADVIGREEN, vyplňte níže uvedený “Kontaktní formuláře”.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ