Pozvánka na setkání chovatelů v Bělčicích

Dne 5. září 2024 se uskuteční již tradiční setkání chovatelů v areálu ZD Bělčice. Zahájení programu bude v 9:30, bližší informace naleznete v pozvánce – viz níže. Vzhledem k omezené kapacitě zasedací místnosti Vás prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 29.8.2024. Přihlášky a bližší informace na telefonním čísle 606 602 481 – Ing. Miloslav Sikyta.

Pozvánka na setkání chovatelů v Bělčicích

Hnědá úsporám – výzva prodloužena do 2.9.2024. Aktuální podmínky najdete zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=122

Webinář NPŽP – finanční podpora – dobrá praxe výroby a aplikace kompostu a digestátu

Dne 3. dubna 2024 se uskutečnil on-line webinář na téma:

  1. Dobrá praxe – půdoochranné technologie – technika a technologie aplikace, zapravení, zařazení do osevních sledů – video ukázky a diskuze z praxe / zástupci zemědělské praxe
  2. NPŽP výzva č. 6 využití a zpracování bioodpadu – aktualizace, otázky / Ing. Prokop Tomáš, SFŽP
  3. Legislativa a její možnosti / Ing. Jarolímová Veronika, MŽP
  4. Kde jsou v ČR kompostárny / mapa LPIS / dobré kontakty a informace / Ing Plíva Petr, VÚZT v.v.i.
  5. Certifikace kompostu dle ISO norem – poradenství k vedení provozu kompostárny /ZERA, z.s.

Prezentace z jednotlivých částí jsou ke stažení v sekci Prezentace a odkazy

Pozvánka na webinář NPŽP

Výživa, ekonomika a management vysokoužitkových stád

Rádi bychom Vás pozvali na seminář, který se koná dne 27. 3. 2024 v kulturním domě, Krásná Hora nad Vltavou. Seminář je určen pro chovatelskou veřejnost. Více informací naleznete v pozvánce níže. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné nejpozději do 22.3.2024 nahlásit účast.

Pozvánka seminář Výživa, ekonomika a management vysokoužitkových stád, 27.3.2024

Pozvánka na setkání chovatelů v Bělčicích

Rádi bychom Vás pozvali na setkání chovatelů, které se koná dne 19.10.2023 v areálu ZD Bělčice. Akce je pořádána ve spolupráci s Komorou zemědělských poradců. Více informací naleznete v pozvánce níže. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné nejpozději do 12.10.2023 potvrdit účast.

Pozvánka na setkání chovatelů v Bělčicích 19.10.2023

Regionální přenos informací o SZP v souladu s regionálními prioritami až na zemědělské farmy, r. 2017

Přenos informací o SZP v souladu s regionálními prioritami až na zemědělské farmy v roce 2018 / Podpora zemědělství cíleným přenosem všeobecných informací o realizaci SZP

Vše pro půdu

Regionální přenos informací pro rok 2020

Regionální přenos informací pro rok 2021

Regionální přenos informací pro rok 2022