Zemědělci si mohou ode dneška spočítat výši nově nastavených dotací na portálu Agronavigátor:

https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_zemedelci-si-mohou-ode-dneska-spocitat.html

Regionální přenos informací o SZP v souladu s regionálními prioritami až na zemědělské farmy